קורסים בקייב
מניקור רוסי ,ג׳לים ,הלחמת ריסים ואיפור קבוע
אני אעזור למצוא קורסים מתאימים ויתרגם במהלך השיעורים