סיור לקייב המיסטי
מסע לבתים הנטושים ולרחובות עזובות, וגם לבתי קברות ישנים